Tại kì họp thứ nhất HĐND Tp.HCM khoá X, nhiệm kì 2021-2026, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM đề xuất tổng kinh phí cần bổ sung cho công tác bồi thường, tái định cư của Khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 1.300 tỉ đồng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP, đã trình bày tờ trình về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.Thủ Đức. Nội dung tờ trình được UBND Tp.HCM trình HĐND TP xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh về mốc thời điểm với một số trường hợp để tính bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

Theo UBND Tp.HCM, điều chỉnh, bổ sung tăng mức hỗ trợ đối với một số trường hợp để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống; điều chỉnh bổ sung một số nội dung bất cập trong quá trình áp dụng các chính sách đã thực hiện hiện nay.

Dự kiến tổng kinh phí cần bổ sung cho công tác bồi thường, tái định cư của khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 1.300 tỉ đồng. Trong trường hợp thực hiện tái định cư bằng chung cư, dự kiến thành phố cần 17.000m2 đất.

Kinh phí chi trả được sử dụng từ nguồn thu, tiền đấu giá quỹ sử dụng đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND Tp.HCM cũng kiến nghị được triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, đáp ứng quyền và lợi ích người dân.

Nguồn: cafef.com.vn