×
QUY HOẠCH 1/500, 1/2000 VÀ 1/5000 LÀ GÌ? Ý NGHĨA TỪNG LOẠI
0929 235 888